Nguyễn, Nhật Quang, Thanh Dũng Lê, và Duy Hùng Nguyễn. 2024. “GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU PREVEDELLO TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN CO GIẬT NỬA MẶT NGUYÊN PHÁT”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (Tháng Tư):162-71. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.795.