Vũ, Nhất Định, Anh Tuấn Phùng, và Ngọc Bình Thái. 2024. “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ GIẢI PHẪU XƯƠNG BẢ VAI CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH TRÊN HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (Tháng Tư):103-11. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.792.