Trịnh, Đình Hiệp, Hoàng Giang Phan, Huy Hoàng Nguyễn, Huy Hoàng Nguyễn, Thị Hương Nguyễn, Thị Thúy Hằng Trần, Minh Tuấn Nguyễn, Đào Vũ Đỗ, và Đăng Lưu Vũ. 2024. “BÁO CÁO CA BỆNH: NÚT MẠCH TUYẾN TIỀN LIỆT QUA ĐƯỜNG TRỰC TRÀNG”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (Tháng Tư):144-52. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.791.