Vũ, Hồng Phong, Minh Thương Trương, và Tú Thiên Hồ. 2024. “NGHIÊN CỨU TỶ LỆ E/E’ VÀ THÔNG SỐ BIẾN DẠNG NHĨ TRÁI BẰNG SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (Tháng Tư):44-54. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.781.