Lại, Bá Thành, và Chí Thanh Hồ. 2024. “KẾT QUẢ DẪN LƯU DỊCH Ổ BỤNG DƯỚI SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (5):182-91. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.778.