Nguyễn , Anh Tuấn, Xuân Hiền Nguyễn, Hoàng Thịnh Nguyễn, và Khánh Huyền Đặng. 2024. “BÁO CÁO KỸ THUẬT CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH BẠCH MẠCH CÓ TIÊM THUỐC CẢN QUANG QUA HẠCH BẸN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (Tháng Tư):7-14. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.777.