Nguyễn, Duy Toàn, Văn Sơn Vũ, Mỹ Duyên Lành, và Anh Tuấn Phùng. 2024. “ĐẶC ĐIỂM BIẾN THỂ GIẢI PHẪU ĐA GIÁC WILLIS TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY Ở BỆNH NHÂN CÓ VÀ KHÔNG CÓ ĐỘT QUỴ NÃO”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (Tháng Tư):15-25. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.775.