Nguyễn, Thu Hiền, Đình Tiến Trương, và Văn Thịnh Phạm. 2024. “DẤU ẤN SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG MỘT SỐ BỆNH UNG THƯ THƯỜNG GẶP”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (5):7-16. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.739.