Đinh Việt, Đức, Thế Anh Bùi Đăng, Mến Chử Văn, Sử Hoàng Xuân, và Hùng Phạm Ngọc. 2024. “TÍNH AN TOÀN CỦA VẮC XIN NANOCOVAX PHÒNG COVID-19 TRÊN NGƯỜI VIỆT NAM TÌNH NGUYỆN”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (5):36-45. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.715.