Đào, Nguyên Hùng, Thị Vân Trang Lê, và Văn Sơn Hoàng. 2024. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI XỬ TRÍ KHỐI U BUỒNG TRỨNG XOẮN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (2):487-93. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.697.