Nguyễn, Minh Quyền, Thị Như Quỳnh Nguyễn, Ngọc Hoàng Đỗ, Quốc Tuấn Lê, Trần Anh Lê, Thị Thanh Bình Nguyễn, và Ngọc Ánh Đỗ. 2024. “BÁO CÁO CA BỆNH: NẤM DA DO TRICHOPHYTON INDOTINEAE ĐẦU TIÊN TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (5):128-36. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.693.