Trương, Đình Tiến, Thu Hiền Nguyễn, Thành Chung Đặng, Ngọc Dũng Trần, Thùy Linh Nguyễn, Thái Trà Đặng, và Văn Thịnh Phạm. 2024. “NGHIÊN CỨU SỰ BỘC LỘ DẤU ẤN PD-L1 Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ ”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (2):235-44. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.690.