Hà, Mạnh Hùng, Đình Toàn Lê, và Văn Quân Lê. 2024. “BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ TỔNG QUAN Y VĂN: ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO THỨ PHÁT DO CHẤN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (5):108-15. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.678.