Lại, Bá Thành, Chí Thanh Hồ, và Huy Thông Nguyễn. 2024. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP DO TĂNG TRIGLYCERIDE”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (5):97-107. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.667.