Đào, Văn Nhật, Quang Vinh Phạm, Anh Tuấn Nguyễn, Đình Dương Nguyễn, Nhật An Nguyễn, Quyết Thắng Cao, và Minh Hiếu Dương. 2024. “KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA U TUYẾN THƯỢNG THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (2):478-86. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.666.