Ngô, Thu Hằng, Thùy Linh Nguyễn, Văn Tân Nguyễn, và Văn Mão Cấn. 2024. “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GÂY CHẾT TẾ BÀO UNG THƯ PHỔI CỦA VIRUS VACCINE SỞI PHỐI HỢP CISPLATIN IN VITRO”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (3):87-95. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.665.