Nguyễn, Thanh Nga, Chí Tuệ Nguyễn, Quang Huy Nguyễn, Văn Công Phạm, Đăng Mạnh Lê, Việt Chiến Phùng, Sỹ Đông Hồ, Văn Tùng Trần, Đắc Khôi Nguyễn, Thị Thu Hà Nguyễn, Thị Ngọc Quỳnh Đặng, và Trung Kiên Nguyễn. 2024. “BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: PHÙ PHỔI ÁP LỰC ÂM Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (3):187-93. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.661.