Hồ, Thị Thanh Dung, Thị Minh Châu Nghiêm, Văn Trí Hà, Châu Phong Nguyễn, và Quang Vinh Đặng. 2024. “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA NLR, PLR TRONG TIÊN LƯỢNG ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN VỚI PHƯƠNG PHÁP TACE”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (2):352-60. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.660.