Lê, Trọng Dũng, Hoàng Trung Nguyễn, Đức Nhật Hoàng, Đức Lũy Nguyễn, và Đức Minh Tống. 2024. “THỰC TRẠNG MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NGUY CƠ GÂY RA SỰ CỐ PHÓNG XẠ, HẠT NHÂN TRONG THỜI BÌNH”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (2):119-30. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.653.