Lê, Việt Anh, Hữu Phước Hồ, Mạnh Cường Phạm, Văn Ninh Nguyễn, Thế Anh Nguyễn, và Viết Tiến Trần. 2024. “KẾT QUẢ THU DUNG VÀ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 4 VIỆT NAM TẠI PHÁI BỘ GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC NAM SUDAN”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (2):97-108. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.651.