Lê Đình, Tuân, Đức Chiến Vũ, Tiến Sơn Nguyễn, Huy Thông Nguyễn, Công Thức Lương, Duy Toàn Nguyễn, và Huy Hoàng Dương. 2024. “NGUY CƠ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 THEO THANG ĐIỂM ADA Ở ĐỐI TƯỢNG RỐI LOẠN LIPID MÁU”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (3):158-67. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.643.