Nguyễn, Tiến Sơn, Huy Thông Nguyễn, Tuân Lê Đình, Công Thức Lương, Duy Toàn Nguyễn, và Văn Thuần Nguyễn. 2024. “NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ GAN NHIỄM MỠ Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (2):217-26. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.642.