Phùng, Anh Tuấn, Hồng Hải Nguyễn, và Quỳnh Anh Nguyễn Thái. 2024. “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG TRÊN X-QUANG VÀ CẮT LỚP VI TÍNH CỦA BỆNH NHÂN LAO PHỔI MỚI AFB DƯƠNG TÍNH ”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (2):186-96. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.636.