Đinh, Trọng Hà, Minh Phát Tống, và Lê Chiến Nguyễn. 2024. “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÁT ÂM Ở CHUỘT NHẮT ĐƯỢC SINH RA TỪ CHUỘT MẸ CÓ PHƠI NHIỄM VỚI ACID VALPROIC”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (3):42-52. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.620.