Phan, Bá Nghĩa, Trọng Hà Đinh, và Việt Thắng Lê. 2024. “NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ TESTOSTERONE HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN NAM MẮC BỆNH THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (2):274-82. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.601.