Nguyễn, Trung Kiên, Thị Bích Hạnh CAO, và Thị Thanh Nga Vũ. 2024. “ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỔI INTERLEUKIN-6 VÀ INTERLEUKIN-10 SAU GÂY MÊ KHÔNG OPIOID TRONG PHẪU THUẬT CẮT ĐẠI TRỰC TRÀNG”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (2):380-87. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.600.