Phan, Thị Tố Như, Trung Vinh Hoàng, Bá Quyết Vũ, và Thế Tài Phạm. 2024. “NỒNG ĐỘ ADIPONECTIN HUYẾT THANH Ở ĐỐI TƯỢNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ TUẦN THAI 24 - 28 VÀ TRƯỚC KHI SINH”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (2):205-16. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.597.