Nguyễn, Trọng Nghĩa, Quang Toản Trần, Minh Hoàng Nguyễn, và Công Duy Nguyễn. 2024. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY DUPUYTREN BẰNG PHẪU THUẬT KẾT XƯƠNG BÊN TRONG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (2):370-79. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.587.