Vibounmy, Keovithoun, Dalasat Savengxay, Khinthavong Khonevilay, Philavong Pan, Phommavongsa Phimmasone, Inthavong Vongmyxay, Lorsingkham Sonephay, Nhất Định Vũ, Văn Nam Nguyễn, và Inthavong Buasing. 2024. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 103 LÀO”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (2):449-56. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.580.