Dương, Quang Huy, Văn Chung Nguyễn, và Đức Tiến Đào. 2024. “GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM MAP(ASH) TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN CHẢY MÁU TIÊU HÓA CẤP DO VỠ GIÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN ”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (2):256-65. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.577.