Ngô, Lê Hoàng Giang. 2024. “KHẢO SÁT KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH VỀ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN Y TẾ NĂM 2023”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (5):55-65. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.572.