Trần, Thị Hồng Nhung, Thị Thu Giáp, và Anh Tuấn Đinh. 2024. “DI CĂN MANH TRÀNG TỪ UNG THƯ PHỔI NGUYÊN PHÁT: MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG HIẾM GẶP VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (5):145-54. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.568.