Nguyễn, Văn Tiệp, Thanh Sơn Lê, và Anh Tuấn Nguyễn. 2024. “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THỰC QUẢN CÓ ỨNG DỤNG INDOCYANINE GREEN TRONG ĐÁNH GIÁ TƯỚI MÁU ỐNG DẠ DÀY: KINH NGHIỆM 38 TRƯỜNG HỢP”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (1):128-42. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.553.