Bùi, Quốc Dũng. 2024. “MÔ HÌNH PHARMACOPHORE CÁC CHẤT CHỦ VẬN VÀ DOCKING TRÊN THỤ THỂ DOPAMIN D2”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (3):27-41. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.546.