Cao, Hồng Phúc, Quang Phong Vũ, Hòa Thanh Đỗ, Văn Tố Đỗ, Thanh Khương Nguyễn, Hoàng Hải Bùi, Thái San Đỗ, và Thùy Phượng Đặng. 2024. “NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG TỔN THƯƠNG GAN TRONG BỆNH SAY NÓNG THỰC NGHIỆM”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (1):83-94. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.544.