Nguyễn, Thụy Việt Phương, và Ngọc Khánh Phương Hồ. 2024. “NGHIÊN CỨU IN SILICO CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA VERNONIA AMYGDALINA TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (1):5-16. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.543.