Đào, Thị Nguyệt, Đình Công Lê, Vũ Hùng Cao, và Thanh Hương Đỗ. 2024. “TỔN THƯƠNG HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG DO SÁN LÁ PHỔI: BÁO CÁO CA BỆNH HIẾM GẶP Ở TRẺ EM TẠI VIỆT NAM”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (1):95-103. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.533.