Vũ, Minh Đức, Trọng Tường Mai, và Văn Tài Trương. 2024. “BÁO CÁO CA BỆNH: CHUYỂN NGÓN CHÂN LÀM NGÓN TAY”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (1):104-18. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.518.