Đỗ, Như Bình, Xuân Cường Hoàng, Thị Hồng Thịnh Trần, Thị Bích Thủy Võ, Thế Sơn Trịnh, và Hùng Tiến Phạm. 2024. “ỨNG DỤNG KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG MAbNS1-DENV1-4 PHÁT HIỆN KHÁNG NGUYÊN NS1 CỦA CÁC TÝP VIRUS DENGUE BẰNG PHƯƠNG PHÁP ELISA ”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (2):174-85. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.490.