Nguyễn, Quang Huy, Ngọc Sơn Đỗ, và Trung Kiên Nguyễn. 2023. “GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA NỒNG ĐỘ GFAP HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 48 (8):110-19. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.457.