Hồ, Chí Thanh, Bounthong Inkhamphanh, và Huy Thông Nguyễn. 2023. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM TỤY CẤP Ở BỆNH NHÂN TĂNG TRIGLYCERIDE ”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 48 (8):72-81. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.454.