Lê, Hữu Kiên, Quang Ân Nguyễn, và Kim Liên Phạm. 2023. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ BỆNH NHÂN MẮC BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TẠI ĐƠN VỊ QUẢN LÝ BỆNH PHỔI MẠN TÍNH BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH PHÚ THỌ”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 48 (8):51-61. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.441.