Bùi, Đức Thành, Hải Công Nguyễn, Minh Thế Nguyễn, Công Trương Nguyễn, Đức Lợi Trịnh, và Thị Phương Loan Kiều. 2024. “THAY ĐỔI LÂM SÀNG, CHỨC NĂNG PHỔI VÀ NỒNG ĐỘ MỘT SỐ CYTOKINE HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ PHỐI HỢP KHÍ DUNG DỊCH NỔI TỪ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ NGƯỜI”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (5):116-27. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.436.