Nguyen, Duy Anh, Hoai Nam Tran, Ngoc Thach Nguyen, Van Khuong Tran, The Nam Trinh, và Anh Dung Vu. 2023. “THE POST-OPERATIVE ANALGESIC EFFECTIVENESS OF A NEFOPAM AND FENTANYL MIXTURE IN PATIENTS UNDERGOING SPINAL FUSION SURGERY”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 48 (8):142-53. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.430.