Trần, Văn Cường, Lệ Lưu Văn, và Phuc Cao Hong. 2023. “TÌNH TRẠNG TỔN THƯƠNG THẦN KINH TRONG BỆNH GIẢM ÁP CẤP TÍNH THỂ THẦN KINH”. Tạp Chí Y Dược học quân sự 48 (6):78-86. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.403.