Cao, Tuấn Anh, và Hoàng Lê. 2023. “KẾT QUẢ CHUYỂN ĐƠN PHÔI ĐÔNG LẠNH NGÀY 5 SO VỚI NGÀY 6 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI”. Tạp Chí Y Dược học quân sự 48 (6):32-39. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.394.