Nguyễn, Thị Phượng, Văn Đông Phạm, và Văn Hiển Võ. 2023. “HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU ĐA MÔ THỨC SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG VÀ SAU PHÚC MẠC LẤY THẬN GHÉP Ở NGƯỜI HIẾN SỐNG”. Tạp Chí Y Dược học quân sự 48 (6):87-97. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.384.