Lê, Quang Đạo, Minh Dương Vũ, Bá Ngọc Nguyễn, và VIỆT ANH LÊ. 2023. “BÁO CÁO ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG MỘT BỆNH NHÂN SAI KHỚP KHUỶU TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 4 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN”. Tạp Chí Y Dược học quân sự 48 (6):98-104. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.378.