Ngô, Thu Hằng, Thùy Linh Đặng, Thị Hiền Hạnh Nguyễn, và Văn Mão Cấn. 2023. “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LI GIẢI CÁC DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ CD19+ CỦA CÁC TẾ BÀO CAR-T”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 48 (6). https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.376.