Vibounmy, Keovithoun, Trung Kiên Nguyễn, Thiêm Đông Hà, và Việt Thắng Lê. 2023. “NHẬN XÉT NỒNG ĐỘ ĐÁY CỦA TACROLIMUS THÁNG THỨ 12 Ở NGƯỜI BỆNH GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 48 (6):70-77. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.359.